DATAOVERVÅGNING

Leder

Baggrund

Pol-Intel: Et supervåben mod kriminalitet eller en sprængfarlig bombe af diskrimination?

Ny algoritme skal forudsige mistrivsel hos børn

På vej mod Digital Totalitarisme?

Når din chef er en app

Hvad en gammel sovjetisk roman kan lære os om nutidens overvågningssamfund

Kan civilsamfundet lede os ud af algoritmernes favntag?

Ny algoritme skal forudsige mistrivsel hos børn

Ny algoritme skal forudsige mistrivsel hos børn

Et dansk forskningsprojekt er i gang med at udvikle en algoritme til at vurdere hvilke børn, som er i risiko for i fremtiden at være i markant mistrivsel. Forhåbningen er, at redskabet kan være en hjælp for socialrådgivere, som arbejder under et tiltagende tidspres. Men det prognostiske redskab bringer en række etiske udfordringer med sig, og jurister har sat spørgsmålstegn ved projektets lovlighed.

Når din chef er en app

Når din chef er en app

Flere og flere jobs bliver overtaget af en ny algoritme-baseret ledelsesmetode, hvor chefer erstattes af programmer, der samler og analyserer data. Det skulle give mere frihed og fleksibilitet, men uigennemsigtighed og manglende regulering gør samtidig livet mere usikkert for en voksende gruppe ufaglærte arbejdere, hvis brancher langsomt bliver overtaget af algoritmerne.

På vej mod Digital Totalitarisme?

På vej mod Digital Totalitarisme?

Algoritmer og dataovervågning bryder med fundamentale retfærdighedsprincipper og kan ende med at blive undergravende for demokratiet, hvis vi fortsat lukker øjnene for udviklingen, mener forfatter til bogen Digital Totalitarisme, Mads Vestergaard. Ifølge ham kan afstanden til Kina hurtigt blive mindre, end vi tror.