RACISME I DANMARK

Leder

Racismen er ikke bare strukturel – den er lovfæstet

Hvem taler vi om?

Hvad taler vi om?

Siham Benamor: København

The Union

CEDAR

Mediegruppen for Somaliere i Danmark

Afro Danish Collective

Fraværet af refleksion / skyggen uden krop

Hvis du ikke tager del i løsningen, så er du en del af problemet

Det du i virkeligheden siger

Feltnoter fra et hyggeligt land

Afro Danish Collective
Afro Danish Collective arbejder for at sikre lighed for alle og bryde med strukturel racisme, diskrimination og undertrykkelse af danskere af afrikansk oprindelse.

Artikel

27. november 2020
Af Afro Danish Collective

Hvem er I?

Vi stiftede Afro Danish Collective i juni 2020, da der var Black Lives Matter-protester som reaktion på drabet på George Floyd. Vi oplevede, der var et unik momentum for at skabe en bred og inkluderende antiracistisk bevægelse med afro-danskeren i fokus. Et momentum, hvor vi kunne bidrage ved bl.a. at fremhæve strukturel diskrimination og anti-sort racisme i dagens Danmark – noget, som er så underbelyst og underprioriteret. Vi oplevede under BLM-protesterne verden over, at Danmark endelig var “modent nok” til at tale om racisme som et strukturelt problem, og ikke bare som noget holdningsbaseret, eller som noget, man nemt kunne ignorere.

Det var hermed med ønsket om saglig, sober, inkluderende og faktuel, empirisk rygdækning, og for at adressere, dekontekstualisere og yde modmagt mod den strukturelle racisme i Danmark, at Afro Danish Collective blev født. Vi er organiseret som en frivilligforening med et folkeoplysende ærinde.

Organisatorisk set består vi af 13 bestyrelsesmedlemmer, herunder to suppleanter og to forpersoner. Derudover har vi en talsperson, der agerer som vores ansigt udadtil, når vi går til pressen. Vi har vedtægter, en forretningsorden osv., og vi har forskellige værktøjer og processer for vores arbejdsgange. Vi har et manifest og forskellige roller, der skal sikre ADCs virke og fremdrift langt ud i fremtiden. Ønsket om at skabe et fysisk epicenter for folk med afrikansk baggrund er bl.a. også en del af vores vision. Dog har vi ikke fysisk base endnu.

Vi har knap 500 medlemmer, hvoraf næsten 200 af dem er aktivt betalende. Medlemmer med forskellige profiler, og en stor del af dem yder et bidrag til foreningen, bl.a. via vores frivilliggruppe eller gennem vores mange arbejdscentre.

Hvad arbejder I for/imod?

Afro Danish Collective arbejder for at sikre lighed for alle og gøre en ende på strukturel racisme, diskrimination og undertrykkelse af danskere af afrikansk oprindelse. Derudover er vores ambitioner:

At være et afrodansk epicenter for inkluderende medborgerskab, samhørighed og en samlet borgerrettighedsbevægelse

At bidrage til minoritets- og majoritetsgruppers kendskab til og vidensniveau om den afrodanske mangfoldighed og historiske perspektiver, at fremhæve, inspirere og styrke afrodanskere, at være en videnskilde om og for afrodanskere samt at fejre afrodanskerne og den mangfoldighed, som mennesker af afrikansk afstamning rummer

Som social bevægelse ønsker vi at stå i spidsen for og mobilisere interesse og opmærksomhed omkring afrodanskeres rettigheder, indflydelse, trivsel, udfoldelse og udviklingsmuligheder. ADCs ambition er dermed at skabe større sammenhængskraft og lighed i samfundet.

ADC skal proaktivt arbejde for at ændre de strukturer i samfundet, som undertrykker og underminerer den afrodanske befolkning. Foreningen skal være et indflydelsesrigt og magtfuldt kollektiv, der sætter en politisk og social dagsorden og allokerer ressourcer og støtte til vores community. ADC skal forene den afrikanske diaspora i Danmark og producere håndgribelige resultater, der hjælper afrodanskere til at leve et langt, frugtbart, indholdsrigt og lykkeligt liv.

Lige nu har vi iværksat nogle specifikke arbejdsgrupper med bestyrelsesmedlemmer i spidsen i samarbejde med medlemmer og frivillige , som skal varetage forskellige interesser og behov hos den afrodanske befolkning. Eksempelvis Dokumentationscenteret, der står for statistik, medlemsundersøgelser, trivselsundersøgelser, forskning, artikler og debatindlæg, og Uddannelsescenteret, som skal udarbejde undervisningsmateriale og afholde workshops.

Hvordan arbejder I frem mod det mål?

Bestyrelsen mødes fast en gang om måneden og løbende for at opstarte flere forskellige konkrete arbejdsgrupper. Foreningen har også en frivilliggruppe, som deltager i fx. demonstrationer, hjælper med at opbygge vores hjemmeside, er inde over udviklingen af forskellige medlemstilbud og lignende. Derfor har vi også en håndfuld dygtige frivilligkoordinatorer.

Vi arbejder for at opnå vores vision på forskellig vis, bl.a. ved at gøre os mere synlige i den offentlige debat. Indtil videre har vi bl.a. deltaget i en række demonstrationer med andre antiracistiske foreninger, lanceret en antiracistisk handlingsplan i samarbede med Mino Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Nalik og Sabaah, deltaget i debatter under Copenhagen Pride samt holdt oplæg og deltaget i forskellige podcasts, herunder Den Somaliske Mediegruppes podcast.

Vi er i gang med at opstarte en juragruppe, skabe en LGBT+-gruppe, en familiegruppe og en ungdomsgruppe. Vi forsøger også at blande os i den offentlige debat og ønsker på sigt også at være indflydelsesrige i dansk politik. Vi ønsker både at rette vores energi ud mod samfundsstrukturerne og samtidig være med til at understøtte afrodanskerne og mennesker af afrikansk afstamnings hverdagsliv i Danmark. Derfor er vores aktiviteter en blanding af udadrettet aktivisme og indadrettet helende arbejde.

Hvad motiverer jeres arbejde?

Vi ønsker at skabe en fremtid uden racisme, at skabe et helende community og være medvirkende til, at afrodanskere kan leve et trygt og meningsfuldt liv. Vi ønsker at skabe et samfund, hvor afrodanskere, ligesom andre minoritetsgrupper, er repræsenteret bredt i medier, på arbejdspladser osv. ADC skal:

– Proaktivt arbejde for at ændre de strukturer i samfundet, som undertrykker og underminerer den afrodanske befolkning.

– Være en indflydelsesrig og magtfuld platform, der sætter en politisk og social dagsorden, og allokerer ressourcer og støtte til vores community

– Forene den afrikanske diaspora i Danmark og producere håndgribelige resultater, der hjælper afrodanskere til at leve et langt, frugtbart, indholdsrigt og lykkeligt liv.

Hvor kan folk finde jer?

www.afrodanishcollective.dk
www.facebook.com/afrodanishcollective
IG: @afrodanishcollective
Mail: Members@afrodanishcollective.dk

Hvordan kan man støtte jeres arbejde?

Folk kan støtte os ved at blive betalende medlem af foreningen, ved at blive frivillig, ved at deltage i vores arrangementer og aktiviteter, ved at invitere os til at sidde med til bords og ved at inddrage os som samarbejdspartnere i politisk og aktivistisk. arbejde. Folk kan også støtte op om vores arbejde ved at sprede vores budskaber og sige fra overfor strukturel diskrimination og anti-sort racisme.