RACISME I DANMARK

Leder

Racismen er ikke bare strukturel – den er lovfæstet

Hvem taler vi om?

Hvad taler vi om?

Siham Benamor: København

The Union

CEDAR

Mediegruppen for Somaliere i Danmark

Afro Danish Collective

Fraværet som kritisk refleksion / skyggen uden krop

Hvis du ikke tager del i løsningen, så er du en del af problemet

Det du i virkeligheden siger

Feltnoter fra et hyggeligt land

Mediegruppen for Somaliere i Danmark
Mediegruppen for Somaliere i Danmark arbejder mod misrepræsentation af somaliere og med medietræning af deres somaliske målgruppe.

Artikel

27. november 2020
Af Mediegruppen for Somaliere i Danmark

Hvem er I?

Mediegruppen for somaliere i Danmark blev stiftet i slutningen af 2016 som en organisation, der primært skulle arbejde for bedre repræsentationer af somaliere, særligt i medierne, i Danmark. Men i løbet af de sidste par år har vi fået mange henvendelser fra somaliske borgere, der mente, vi kunne gøre mere, så nu arbejder vi også i direkte dialog med borgere, myndigheder og politikere.

Hvad arbejder I for/imod?

Somaliere har været misrepræsenterede, særligt i medierne, i meget lang tid. Som en gruppe bliver vi ofte brugt som et eksempel på mislykket integration, og ofte bliver vi brugt af politikere, når der skal fremlægges en ny lov, eller når en eksisterende love skal laves om. Der er ofte en historie om somaliere i sådan nogle sammenhænge, og vi har været tavse omkring det længe – der er ikke rigtig nogen, der har beskæftiget sig med det.

Derudover arbejder vi også med at oplyse somaliere i Danmark omkring vigtige samfundsmæssige ting, eksempelvis i forbindelse med corona-situationen i år.

Hvordan arbejder I frem mod det mål?

Vores primære målgruppe er somaliere her i Danmark. Vi tror på, at hvis man vil ændre noget, må man starte med sig selv. Så vi arbejder både med enkeltpersoner og med foreninger og organisationer, og hjælper dem med at blive bedre til at samarbejde med eksempelvis medier, når de bliver kontaktet; hvilke krav, de skal stille, og at en organisation eller forening bør have en talsmand, så det ikke er medlemmerne enkeltvis, der udtaler sig.

Vi arbejder også på at uddanne debattører, så de kan deltage aktivt i den offentlige debat, eksempelvis i debatter eller ved at skrive læserbreve til medier, så offentligheden, i stedet for at tale om os, kan tale med os. Det gør vi gennem forskellige begivenheder, hvor vi tilbyder medietræning, hvor vi lærer folk, hvordan de forbereder sig på debatter, og hvordan man undersøger ting og sætter sig ind i et emne. Og vi afholder debatter, hvor vi diskuterer forskellige emner.

Derigennem kan vi se, hvem der kan være potentielle talsmænd for organisationer, og hvem der måske kan deltage i offentlige debatter, sådan at vi kan henvise medierne til dem, når de kontakter os.

Vi laver også oplysende arbejde. I forbindelse med corona har vi eksempelvis somaliske læger eller andre med medicinsk baggrund, som tager ud og forklarer, hvad sygdommen er, og hvordan man beskytter sig selv og sin familie.

Hvad motiverer jeres arbejde?

Vi håber jo, at vi med tiden kan få skabt et reelt billede af somaliere i det offentlige rum. Så der hverken fortælles usandheder om hvor gode eller hvor dårlige, vi er.

Hvor kan folk finde jer?

Vi findes lige nu hovedsageligt på facebook. Vi har også twitter, instagram og snapchat, men facebook er vores primære kanal. Derudover har vi også en podcast, som vi bruger til at oplyse somaliere om forskellige emner, og hvor folk kan stille spørgsmål og bringe emner op, som vi taler om. Det kan både være politiske emner, eksempelvis tvangsfjernelse af børn, men også helt almindelige ting. Den hedder ‘codka soomaalida’, og man kan læse mere på vores facebookside.

Hvordan kan man støtte jeres arbejde?

Vi holder mange arrangementer i løbet af året rundt omkring, hvor folk kan komme og hjælpe til som frivillige. Indtil videre har vi gjort tingene selv, men vi arbejder på at udvide vores organisationer. Vi har fået en del omtale, og har mange, der kontakter os, så vi er i gang med at lave en strategi for, hvordan vi kan rekruttere medlemmer og frivillige osv.