RACISME I DANMARK

Leder

Racismen er ikke bare strukturel – den er lovfæstet

Hvem taler vi om?

Hvad taler vi om?

Siham Benamor: København

The Union

CEDAR

Mediegruppen for Somaliere i Danmark

Afro Danish Collective

Fraværet som kritisk refleksion / skyggen uden krop

Hvis du ikke tager del i løsningen, så er du en del af problemet

Det du i virkeligheden siger

Feltnoter fra et hyggeligt land

CEDAR – Center for Dansk-Muslimske Relationer
CEDAR undersøger omfanget af islamofobi i Danmark og arbejder for at oplyse den almene befolkning og politikere om strukturel og institutionel racisme.

Artikel

27. november 2020
Af CEDAR

Hvem er I?

Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR) er grundlagt i 2016. Vi er som udgangspunkt en græsrodsorganisation, der har base i København, men arbejder med projekter og kampagner rundt omkring hele landet.

Hvad arbejder i for/imod?

Center for Dansk-Muslimske Relationer arbejder for et inkluderende og åbent Danmark – også for muslimer. Det gør vi ved at oplyse borgere og rådgive politikere med udgangspunkt i en årlig rapport om islamofobi og tilbagevendende kampagner.

CEDAR er født af et stigende behov for handling. Vores arbejde er drevet af håbet om et samfund, hvor også den dansk-muslimske borger anskues med værdighed. Med lighed i muligheder og rettigheder ved at dokumentere og oplyse den almene befolkning og politikere om strukturel og institutionel racisme.

Vores mærkesager samles om tre hovedtemaer: Islamofobi, Advocacy og Oplysning.

Islamofobi:
I Center for Dansk-Muslimske Relationer arbejder vi for at kortlægge den stigende islamofobi, som danske muslimer oplever til hverdag. Hidtil har der ikke, fra statslig side, været nogle reelle undersøgelser til at kortlægge emnet. Det er blot et af mange faktorer for, hvorfor islamofobi, hadforbrydelser og risikoen for højreorienteret terror får grobund til at vokse sig større. Politisk indblanding er vigtig, og den mangler.

Fortalervirksomhed:
En kerne-ting for CEDARs arbejde er at advokere for minoriteters rettigheder og have en dialog borger og politiker imellem. I årevis har vi været vidne til en manglende dialog mellem danske muslimer og politikere, og det har været medvirkende til, at fordomme har slået rod, og at diskriminerende politik er blevet indført. Vi arbejder for at skabe denne dialog, så man taler med danske muslimer, i stedet for, at man taler om dem. Danske muslimer skal inkluderes på lige fod med alle andre borgere i samfundet.

Oplysning:
En vigtig del af arbejdet for at formindske islamofobi i vores samfund binder sig op af korrekt oplysning til både majoritetsdanskere og vores politikere. Derfor har vi også til formål at basere den generelle viden om danske muslimer på et korrekt vidensgrundlag med udgangspunkt i fakta og objektiv viden.

Hvordan arbejder I frem mod det mål?

Vores arbejde kommer til udtryk ved vores årlige kampagner. Med fokus på islamofobi og diskrimination har vi både faste årlige kampagner som islamofobi-rapporten og “Den europæiske dag imod islamofobi”. Løbende har vi også enkeltstående kampagner, når behovet opstår.

Islamofobi-rapporten:
I CEDAR laver vi en årlig rapport om islamofobi i Danmark, der undersøger, hvilke tendenser, vi ser i samfundet, og kommer med løsningsforslag til, hvordan man kan løse eller forebygge dem.

Den europæiske dag imod islamofobi:
Den 21. september er den europæiske dag imod islamofobi, hvor vi markerer dagen med forskellige kampagner og events. Dette gør vi for at skabe mere opmærksomhed om islamofobi og for at gå i dialog om, hvordan vi kan forebygge og løse problemet.

Ghettokampagnen:
I kølvandet på, at regeringen har gennemført den såkaldte “ghettolov”, har vi indledt en kampagne, der oplyser og informerer om de uretfærdigheder og den diskrimination, som loven indeholder i håb om at få lovpakken ændret. “Ghettoloven” er en lovpakke, der direkte diskriminerer borgere på baggrund af etnicitet, og loven er blevet hårdt fordømt af FN, der stærkt opfordrer til, at man ændrer den.

Valgdeltagelse:
Under Kommunalvalget i 2017 har vi ført kampagnen #SLUKHADET, og til EU-parlamentsvalget og Folketingsvalget i 2019 har vi ført kampagnen #TIDENERNU. Kampagnens mål var at øge minoritetsborgeres valgdeltagelsen og dermed sikre, at de gør brug af deres grundlovsberettigede rettigheder. Derudover havde kampagnen også til formål at gøre den almene borger opmærksom på, hvordan politikere bruger had og islamofobi i deres kampagner og i deres jagt efter stemmer.

Hvor kan folk finde jer?

CEDAR kan findes på de sociale medier, og man kan følge vores arbejde på facebook, twitter og instagram: @Cedarkobenhavn. Derudover har vi en hjemmeside: www.cedar.nu, hvor man kan finde mere information om os.

Hvordan kan man støtte jeres arbejde?

Frivillige er rygraden i vores organisation, og vi kan kun gøre en forskel, samt skabe et bedre Danmark, med hjælp fra vores dygtige og engagerede frivillige. Man kan melde sig til igennem vores hjemmesiden, og hvis man ikke har tid eller overskud til at være frivillig, så har man mulighed for at støtte vores arbejde som betalende medlem:

www.cedar.nu/medlem/blivmedlem/