RACISME I DANMARK

Leder

Racismen er ikke bare strukturel – den er lovfæstet

Hvem taler vi om?

Hvad taler vi om?

Siham Benamor: København

The Union

CEDAR

Mediegruppen for Somaliere i Danmark

Afro Danish Collective

Fraværet som kritisk refleksion / skyggen uden krop

Hvis du ikke tager del i løsningen, så er du en del af problemet

Det du i virkeligheden siger

Feltnoter fra et hyggeligt land

The Union – Cultural Workers’ Union for Bipocs in Denmark
The Union er en fagforening, som vil sikre repræsentation og synlighed af BIPoCs på den danske kunst- og kulturscene.

Artikel

27. november 2020
The Union

Hvem er I?

The Union har eksisteret i ca. 2 år nu. Vi startede med at mødes en lille gruppe kulturarbejdere for at tale om den racisme, vi oplevede på den danske kunstscene. Samtalen tog udgangspunkt i, hvad vi skulle stille op, når vi blev udsat for racisme, og når vi mødte racistiske værker på museer, gallerier, biografen osv. Vi følte, at den samtale manglede generelt på det tidspunkt i vores respektive brancher (til dels mangler den stadig), så vi valgte at skabe den selv.

De samtaler blev senere udviklet til det, vi laver i dag, da vi besluttede at lave en fagforening, som skulle have til formål at arbejde imod racisme på den danske kunstscene. Det er den forening, vi har været i gang med at skabe de seneste 2 år.

Vi har base i København, og lige nu er vi 4 personer, som organiserer alt arbejdet i fagforeningen. Vi har en intern facebook-gruppe på ca. 100 mennesker, som er interesserede i The Union, og som alle er BIPoCs, og som er bosat forskellige steder i Danmark.

 

Hvad arbejder i for/imod?

Vi lavede en undersøgelse blandt vores medlem-mer i foråret 2020 for at finde ud af, hvad der var behov for, og hvordan vi skulle arbejde med at bygge fagforeningen op.

I The Union har vi nogle guidelines, som skaber fundamentet for alt vores arbejde. De er følgende:

Fagforeningen er for alle BIPoCs, der arbejder med film, billedkunst, scenekunst, dans, design, musik, kuratering, litteratur samt øvrigt kunst- og kulturarbejde i Danmark.

Vi vil sikre repræsentation og synlighed af BIPoCs på den danske kunst- og kulturscene, på institutioner, i diverse udvalg, på skoler/akademier/universiteter, i lederpositioner, på museer/kunsthaller/gallerier, på scenen, bag produktioner, i radioen/medierne osv.

At sikre retfærdige og lige arbejdsvilkår for BIPoCs på den danske kunst- og kulturscene.

At bevidstgøre vores medlemmer om deres rettigheder inden for kunst- og kulturarbejde i Danmark.

At skabe bevidsthed omkring strukturel racisme og dens konsekvenser indenfor kunst- og kulturarbejde.

At stoppe enhver form for appropriering af vores arbejde og vores kulturer, så vi kan fortælle vores egne historier på vores egne præmisser og med vores egne stemmer.

At eliminere internaliseret racisme i vores egne miljøer, så vi kan skabe et stærkere fællesskab og stå sammen imod strukturel racisme sammen.

At skabe en platform og et netværk, hvor BIPoC kunst kan æres, hyldes og bidrage til en mere mangfoldig kunst- og kulturscene i Danmark.

Vores krav til institutionerne og arbejdsgiverne:

Et krav om, at institutionerne i Danmark offentligt viser nultolerance overfor racisme, diskrimination og reproducering af undertrykkelse af BIPoC kunstnere på den danske kunstscene.

Et krav om, at institutionerne/gallerierne/museerne gør mere end blot synlige handlinger, når det kommer til racisme. Repræsentation af kunstnere er ikke nok, vi kræver mere strukturelle forandringer, der sigter mod at omfordele magten og ressourcerne samt igangsætte antiracistiske processer inde fra systemet.

Et krav om, at institutionerne arbejder aktivt på at nedbryde hvid skrøbelighed, normer og dominans, som står i vejen for, at vi kan eksistere på den danske kunst– og kulturscene, og som står i vejen for, at vi kan tale om racisme.

Et krav om at skabe mere plads og lige muligheder for BIPoCs på kunst– og kulturscenen.

Vores arbejder går både ud på at stille krav til institutionerne og gå i dialog med dem ift., hvordan vi sikrer bedre repræsentation af BIPoCs på kunstscenen osv., men vi arbejder også for at sprede mere dialog og viden omkring, hvilke rettigheder, vi har ift. diskrimination, og for at skabe et netværk for BIPoC kulturarbejdere og kunstnere. Vi er en fagforening under opbygning, og vores arbejde kommer til at tage lang tid, fordi det er radikalt, og fordi vi alle er kunstnere og kulturarbejdere, som laver det her i vores fritid. Det er en fagforening, som kommer fra kunstnere og kulturarbejdere selv. Alle i bestyrelsen arbejder i prekære brancher, og derfor er det vigtigt, at vores arbejdsform er bæredygtig i selve fagforening.

 

Hvordan arbejder I frem mod det mål?

Da vi er en nyopstartet organisation, og stadig er igangværende med at etablere et fundament for The Union, har ikke haft aktiviteter for med- lemmerne endnu. Vores mål er, baseret på et spørgeskema, vi sendte ud til vores community og medlemmer i foråret, at lave forskellige workshops, foredrag og yde juridisk rådgivning omkring spørgsmål, der er relevante for vores medlemmer, som eksempelvis kontrakter med institutioner, lønvilkår, diskrimination osv.

Hvad motiverer jeres arbejde?

Det motiverer os at skabe en platform og fælles-skab for andre BIPoCs i Danmark, fordi vi selv føler, at den platform mangler. Der mangler et fælleskab, hvor vi som BIPoCs er centrerede – hvor vi centrerer os selv, og hvor vi ikke er i konkurrence med i hinanden over for et hvidt system og publikum.

Vi mangler hinanden og at kunne være sammen under trygge rammer. Racismen gør, at vi går i vores egne bobler og kan føle os alene og isolerede, og vi vil gerne bryde med dette mønster. Der sker mange gode initiativer i Danmark for tiden, og det er så fantastisk at se det vokse! Vores arbejde handler om at sikre folks rettigheder i kunstbranchen og sørge for, at folk ikke bliver diskrimineret af systemet og af folk i magtpositioner, men det handler i lige så høj grad også om at støtte flere BIPoCs i at komme ind i kulturlivet og komme til orde. Det handler for os også om at kunne møde hinanden og dele kunst med hinanden og hylde hinandens arbejde. Det at lave kunst kan virke privilegeret, fordi indgangen til den verden kun er for få mennesker, der kender til den, og den verden er elitær, og forhåbentligt kan dette ændre sig over tid, idet der bliver skabt nye måder at lave kunst og kultur på, som også fx. kan foregår uden for institutionerne. Men det betyder ikke, at vi ikke skal stille krav til institutionerne og kræve plads og ressourcer til os som er racialiserede stemmer.

Hvor kan folk finde jer?

Facebook og instagram for nu. Hjemmeside meget snart.

Hvordan kan man støtte jeres arbejde?

Betal os. Alt vores arbejde gør vi gratis, men vi tager meget gerne imod penge og donationer. Vi er ved at arbejde på en hjemmeside, som kommer ud i december, hvor folk kan donere direkte, og ellers kan folk skrive til os direkte på facebook eller på vores mail: cwu.bipoc@gmail.com

Spred ordet om os, støt os aktivt på den måde, du kan. Fortæl BIPoCs, der arbejder i kulturlivet, om os, så de kan finde os.

Hvis man gerne vil være med til at organisere fagforening, kan man også altid skrive til os! Vi arbejder separatistisk, men har hvide allierede, vi arbejder med, så hvis man er hvid og gerne vil hjælpe, kan man også række ud til os. 🙂