MERE END MURSTEN

Om Mere end Mursten

1. Hvordan får man en ghettopakke?

2. Drømmen om bedre boliger

3. Ordets magt

4. “Hvor skal vi så bo?”

5. Dobbelt op på straf

6. Intet roligt bagland

MERE END MURSTEN

Artikel

26. oktober 2020

“Århundredets største sociale eksperiment. Statsstyret diskrimination. Et dødsstød for landets almene boliger.”

Meget er blevet sagt om Ghettopakken, siden Lars Løkke Rasmussen i 2018 lancerede den som løsningen, der skulle lappe hullerne i Danmarkskortet. Og lovgivningen har skabt debat såvel som modstand både i og udenfor landets almene boligområder.

Mere end Mursten er en podcast i seks afsnit, der undersøger Parallelssamfundspakken – bredt kendt som Ghettopakken. Podcasten er en kritisk granskning af lovpakken og dens konsekvenser for beboere såvel som boliger i Danmarks almene boligområder.

I Folketinget har Ghettopakken haft bred støtte. Daværende regeringspartier Venstre, De Konservative og LA var sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratietde primære aftaleparter, men også SF og De Radikale har lagt stemmer til dele af pakken.

Med Ghettopakken skal der bruges milliarder af kroner på at rive almene boliger ned, gøre boliger klar til salg til private og omdanne familieboliger til ungdoms- og ældreboliger. Målet er at afvikle de såkaldte ghettoer.

Med ghettopakken mister tusinder deres hjem.

I yderste konsekvens betyder Ghettopakken, at 11.000 mennesker skal flytte fra deres hjem, hvad enten de vil det eller ej. Men det handler ikke kun om mursten. Det handler også om lighed for loven. Ghettopakken betyder nemlig, at børnefamilier fra bestemte områder tvinges til at sætte deres børn i institution, mens andre selv kan bestemme. Den betyder også, at du i ét boligområde risikerer at blive straffet dobbelt så hårdt for bestemte typer kriminalitet som i nabokvarteret.

Ghettopakkens drastiske indgreb er baseret på politisk konstruerede kriterier med udgangspunkt i beboernes indkomst, graden af arbejdsløshed, kriminalitet og uddannelsesniveau. Og derudover ét afgørende kriterie nemlig etnicitet. Et udgangspunkt forskere, jurister og FN ikke tøver med at kalde diskriminerende.

Men hvad er konsekvenserne af en lovgivning, der er skabt og justeret til at ramme bestemte samfundsgrupper? Hvordan løser privatiseringer af boliger sociale problemer? Og hvad kan man egentlig tillade sig at gennemføre i integrationens navn?

Med podcast-serien Mere end Mursten besøger vi over seks afsnit tre udvalgte boligområder i Danmark, der hver især kæmper med og mod konsekvenserne af det hårde ghetto-stempel; Mjølnerparken i København, Vollsmose i Odense og Gellerupparken i Aarhus. Og vi kommer vidt omkring. Vi får et bedre greb om de forskellige ghettolister, og hvad der afgør, om man opfattes som en ghetto eller ej. Vi ser på ghetto-kriteriernes udvikling og den talgymnastik, der skal til for skabe sorte huller i Danmarkskortet.

Vi undersøger, hvordan og hvorfor de første almene boliger opstod. Og vi prøver at forstå, hvad et ord som “parallelsamfund” egentlig betyder, og hvad det gør ved menneskers selvopfattelse, når deres hjem beskrives som et samfund uden for samfundet.

Alt det og meget mere – med hjælp fra de mennesker, hvis hjem er under drastisk forandring de kommende år.

God lytter!

Tilrettelæggelse: Emilie Helene Holm, Farhiya Khalid & Marie Hedegaard Jørgensen
Redaktør: Maria Dønvang
Musik: Niels Kirk