Aktivister kræver kollektivt husleje-stop under coronakrisen
Udsatte lejere, der ikke kan betale deres husleje som følger af corona-krisen, får ikke støtte til et midlertidigt husleje-stop af Lejernes Landsorganisation, LLO. En gruppe aktivister opfordrer derfor selv til husleje-strejke i solidaritet med dem, der er allerhårdest ramt.

Artikel

9. april 2020
Af Sally Jensen
Foto af Anonym

“Betal altid din husleje!”

Det var det svar, en gruppe aktivister modtog fra LLO, Lejernes landsorganisation.

Aktivisterne har i et åbent brev til LLO efterspurgt deres støtte til at kræve et huslejestop af regeringen under corona-krisen for at hjælpe de borgere, der har mistet deres indtægt som følger af samfundets nedlukning. I første omgang lægger aktivisterne op til en huslejestrejke.

LLO har reageret på henvendelsen og i deres svar til aktivisterne skrevet, at de “er stolte af, at nogen har gjort sig den ulejlighed at skrive et 4-siders brev og tage ud og klistre det op, med den klare forventning, at det er LLO, der er lejernes talerør.” De skriver, at de erkender den problematiske situation og opfordrer boligministeren til at følge FN’s råd om at indføre en midlertidig lov om, at ingen lejere må sættes på gaden under coronakrisen.

Men de vil ikke støtte op om et politisk pres eller stå i spidsen for en huslejestrejke. I stedet foreslår LLO, at der laves en afdragsordning med mellem lejer og udlejer, og opfordrer samtidig bankerne til at være behjælpelige og yde lån til de lejere, der har mistet deres indkomst.

At optage et lån i banken eller gældsætte sig til sin udlejer er dog ikke en holdbar løsning, mener aktivisterne. De udtaler til Respons, at de er positivt indstillede over for LLO’s opbakning til FN’s opfordring, men at de er skuffede over, at LLO ikke vil gå forrest i en huslejestrejke eller i det mindste foreslå, at udsatte lejere kan blive kompenseret frem for at stifte gæld til banken eller udlejerne:

“Vi er skuffede over, at de ikke kan tilbyde lejere, der ikke har råd til at betale husleje, noget bedre end at gå i gæld på grund af corona krisen. Det spiller ind i en generel tendens, som er, at de fattige betaler allermest for krisen. Det er dem, der bliver presset ud i gæld, mens udlejernes – ejerklassens – indkomst beskyttes.”

Vi er skuffede over, at de ikke kan tilbyde lejere, der ikke har råd til at betale husleje, noget bedre end at gå i gæld på grund af corona krisen. Det spiller ind i en generel tendens, som er, at de fattige betaler allermest for krisen. Det er dem, der bliver presset ud i gæld, mens udlejernes – ejerklassens – indkomst beskyttes.


Ifølge aktivisterne er boligmarkedet i forvejen socialt og økonomisk skævt: Mens de privilegerede ejer boligerne, må resten af befolkningen må bo til leje på deres vilkår. Den slags uretfærdigheder, mener de, er coronakrisen en god anledning til at udpege:

“Her under krisen kommer en masse samfundsmæssige uligheder til syne, så det er et godt tidspunkt at sætte fokus på de uligheder, som bliver gjort klare nu men altid har været der. På den måde kan vi presse hen imod nogle varige forandringer i systemet”, siger aktivisterne til Respons. 

I solidaritet med de mest udsatte
Da LLO ikke vil bakke op om et huslejestop, opfordrer aktivisterne nu selv til strejke. I forbindelse med de økonomiske hjælpepakker, som Folketinget har udarbejdet til erhvervslivet, kan virksomheder, der oplever et stort fald i omsætningen, få økonomisk støtte til en del af deres faste månedlige udgifter som eksempelvis husleje. 

Mange virksomheder er desuden gået sammen om at indgå aftaler med udlejere om nedsat husleje så længe, virksomhederne må holde lukket.

På samme måde forestiller aktivisterne bag brevet til LLO sig, at lejere kan gå sammen mod udlejere.

De erkender, at det langt fra er alle lejere, som med coronakrisen har fået reduceret deres indkomst i en grad, der gør det vanskeligt at finde penge til huslejen. Men det er vigtigt at stå sammen i solidaritet med de særligt udsatte grupper, fortæller de Respons. 

Aktivisterne er blandt andet bekymrede for de mennesker, der ikke har dansk statsborgerskab, og som derfor ikke kan modtage offentlige ydelser under krisen, når de mister deres jobs. De henviser til en artikel, DR har bragt om netop den problematik, hvor Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Hvelplund kalder det urimeligt, at personer uden statsborgerskab rammes dobbelt af krisens konsekvenser.

Derfor insisterer aktivisterne på en kollektiv huslejestrejke:

“Vi kalder på en strejke for alle i solidaritet med de mest udsatte. Det er dem, vi er bekymrede for, men det nytter ikke noget, at de strejker alene. Alle må stå sammen for de mest marginaliserede menneskers skyld.”