Støt os

Artikler

Temaudgivelser

Podcasts

Bagom Banneret
I denne podcast inviterer vi dig ind i de netværk, der findes uden for det etablerede politiske system. Vi går bag om banneret hos græsrodsbevægelserne i Danmark og spørger aktivisterne, hvad der driver dem, hvordan de organiserer sig, og hvad der skal til i deres kamp for forandring.

Podcast

Tilrettelæggelse: Emma Gedbjerg Sørensen, Eva Kragh Petersen, Maria Teilgård og Marie Hedegaard Jørgensen. Vært: Hasti Mohammad-Easa. Musik: Niels Kirk. Støttet af: Græsrodsfonden, Nørrebro Lokaludvalg, Tuborgfondet og Nordeafonden

1. Extinction Rebellion

 

Ifølge forskere befinder vi os lige nu i den sjette masseuddøen. Sidst det skete var for 65 millioner år siden, da en enorm asteroide ramte jorden. Men i dag skal årsagen findes blandt menneskelig aktivitet – såsom trafik, skovfældninger, landbrug og nybyggerier. I det her afsnit møder vi Extinction Rebellion, der kæmper for at skabe et vendepunkt for planeten. Hvorfor vil man frivilligt lade sig anholde i klima- og biodiversitetskrisernes navn? Hvor stort er tabet af den danske natur egentlig? Og kan klimasorg være med til at mobilisere flere til at kæmpe for en grønnere fremtid?

 

2. Almen Modstand

 

Der er sket meget, siden Respons i 2020 lavede en kritisk gennemgang af ghettopakken i podcasten Mere end Mursten. Nedrivningerne er gået i gang i landets ghettosstemplede områder, og oveni er parallelsamfundspakken blevet ændret, så endnu flere almene beboere nu risikerer at blive tvangsflyttet. Vi har mødt aktivisterne fra Almen Modstand igen, og de kæmper fortsat mod lovpakken og dens indbyggede diskrimination. Det har blandt andet ført til en række søgsmål, som kan gå hen og blive afgørende for de stemplede boligområders fremtid.

 

3. Gode Penge

 

Hvorfor er det så svært for unge at komme ind på boligmarkedet? Og hvordan kan pengesystemet hjælpe os med at forstå den økonomiske ulighed mellem det globale syd og nord? I det her afsnit skal vi møde bevægelsen og foreningen Gode Penge, som arbejder for at demokratisere bank- og pengesystemet. Vi skal høre om nogle af de måder, bankerne både opretholder og skaber ulighed herhjemme og globalt.

 

4. Syrisk Forening i Danmark

 

Hvor lidt skal der egentlig til i dag, før de danske myndigheder kan inddrage en flygtnings opholdstilladelse? Hvordan er det at leve med frygten for at blive sendt tilbage til det land, man er flygtet fra? I det her afsnit møder vi Syrisk Forening i Danmark, der kæmper mod udvisninger af syriske flygtninge. Vi skal høre om en 48-dages lang sit-in protest foran Christiansborg, og om hvordan den danske stats opfattelse af asyl har forandret sig.
  

5. Sit-in-bevægelsen

 

Efter den syriske sit-in protest, som vi hørte om i forrige afsnit, blev det tydeligt for aktivisterne, at der var behov for en bevægelse, der kunne kæmpe for alle flygtninge, der sidder i klemme i det danske asylsystem. Og sådan blev sit-in protesten til sit-in bevægelsen. I det her afsnit skal vi høre om, hvordan Danmark forskelsbehandler flygtninge, og om hvad det indebærer at blive indkvarteret på landets udrejsecentre. Hvordan forsøger den danske stat at få afviste asylansøgere til at forlade landet? Og hvad sker der, hvis man nægter?